BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 lutego 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 33/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 lutego 2024 r.

Zarządzenie Nr 33/2024

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 29 lutego 2024 roku

w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do wydawania zaświadczeń dla osób fizycznych, o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu ubiegających się o uzyskanie podwyższonego lub najwyższego dofinansowania z Narodowego Funduszu i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie Priorytetowym "Ciepłe Mieszkanie".

Na podstawie art. 33 ust. 5 i art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. Poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 411 ust.10r w związku z ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Upoważniam Pana Mariusza Iwaniuka - Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce do prowadzenia postępowań w sprawach, o których mowa w art. 411 ust. 10g ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego wymaganych do uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Programie Priorytetowym „Ciepłe Mieszkanie”.

§ 2

Zaświadczenia, o których mowa w § 1 podpisuje Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Hajnówce pod klauzulą „z up. BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA” .

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Hajnówka

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-03-01 12:07 Autor: Michał Rusak Data publikacji: 2024-03-01 12:07 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska