BIP UM Hajnówka

Zarządzenie nr 192/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2022 roku

Zarządzenie nr 192/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 25 listopada 2022 roku

Zarządzenie nr 192/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 25 listopada 2022 roku

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na 2022 rok

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, ze zm.) oraz art. 14 ust.14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583, ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Dokonać zmian w planie finansowym dochodów i wydatków dla wydzielonego rachunku środków Funduszu Pomocy na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2022-12-22 11:36 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2022-12-22 11:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-22 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk