BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej

Zarządzenie Nr 190/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko specjalisty ds. zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i klimatu w projekcie pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”, w ramach Programu „Rozwój Lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2014-2021 oraz budżetu państwa w Referacie Rozwoju Urzędu Miasta Hajnówka.


Data wytworzenia: 2022-11-24 10:50 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2022-11-24 10:50 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-24 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka