BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 183/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 10 listopada 2022 r.

ZARZĄDZENIE NR 183/2022
 Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022r. poz. 559, poz. 583, poz.1005, poz.1079, poz. 1561 ), oraz § 15 ust.1 i 2 uchwały Nr XI/55/07 Rady Miasta Hajnówka z dnia 25 października 2007r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 263, poz. 2802, poz. 2807; z 2008r., Nr 159, poz.1554, z 2010r., Nr 213, poz.2628,z 2011r., Nr 183, poz. 2198, z 2016r., poz.2478) i § 3 załącznika do zarządzenia Nr 51/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 08 czerwca 2010r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów ustnych nieograniczonych na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miejskiej Hajnówka, Burmistrz Miasta  zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu położonego przy ul. 3 Maja 35 w Hajnówce w składzie:

  1. Agnieszka Parfieniuk - przewodnicząca
  2. Barbara Dmitruk - członek
  3. Jarosław Grygoruk - członek
  4. Janusz Woszczenko - członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2023-03-16 11:35 Autor: Agnieszka Parfieniuk Data publikacji: 2023-03-16 11:35 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2023-03-16 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka