BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 171/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 października 2022r.

ZARZĄDZENIE Nr 171/2022 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 17 października 2022r.

ZARZĄDZENIE NR 171/2022

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 17 października 2022 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,
1005, 1079, 1561
) oraz § 8 ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości (Dz. U.z 2021 r. poz. 2213) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową do czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Nr 5/2022 ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości miejskiej położonej w Hajnówce przy ul. Białostockiej oznaczonej numerem geodezyjnym 1/92 w składzie:

  1. Agnieszka Masalska – przewodnicząca

  2. Barbara Dmitruk - członek

  3. Agnieszka Parfieniuk - członek

  4. Janusz Woszczenko - członek

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2022-10-17 14:29 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2022-10-17 14:29 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska