BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 161/2018 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 161/2018 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 161/2018
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 grudnia 2018 r.


zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów jednostek budżetowych i zakładów budżetowych Gminy Miejskiej Hajnówka.


Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.  o pracownikach samorządowych ( Dz.U. z 2018 r. , poz. 1260, poz.1669 ) zarządzam, co następuje:


§ 1. W zarządzeniu Nr 29/2016 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 marca 2016 r. w   sprawie   ustalenia   maksymalnego   miesięcznego   wynagrodzenia   dyrektorów jednostek   budżetowych   i   zakładów   budżetowych   Gminy   Miejskiej   Hajnówka
§ 1 otrzymuje brzmienie:


§   1   Niniejsze   zarządzenie   stosuje   się   do   dyrektorów   następujących   jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych:
1) Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Hajnówce,
2) Ośrodek Sportu i Rekreacji w Hajnówce,
3) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce,
4) Park Wodny w Hajnówce,
5) Żłobek Samorządowy w Hajnówce.  


§ 2.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.
    
                                                                                                                                                                                                                                                               BURMISTRZ    Jerzy  Sirak
                                                                                                                                                                             


Data wytworzenia: 2019-01-02 12:51 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2018-12-27 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk