BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE Nr 16/2024 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 19 stycznia 2024 r.

ZARZĄDZENIE NR 16/2024

BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA

z dnia 19 stycznia 2024 r.

w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka.

Na podstawie § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 17/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka, zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko audytora wewnętrznego Urzędu Miasta Hajnówka:

  • Jarosław Grygoruk - przewodniczący komisji,
  • Agnieszka Irena Zabrocka- członek komisji,
  • Alicja Siemieniuk- członek komisji.

§ 2

Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2024-01-19 11:13 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2024-01-19 11:13 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska