BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 157/18 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE NR 157/18 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 17 grudnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE  NR 157/18
BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 17 grudnia 2018 r.


w   sprawie ustalenia  dnia 07 stycznia 2019 r. dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka.
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm), zarządzam co następuje:


§ 1
Ustalam dzień 07 stycznia 2019 r. (poniedziałek)  dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miasta Hajnówka.


§ 2
Ustalam dzień 26 stycznia 2019 r. (sobota) dniem pracującym w Urzędzie Miasta Hajnówka.


§ 3
Zarządzenie   ogłasza   się   przez   wywieszenie   na   tablicy   ogłoszeń   Urzędu   Miasta Hajnówka oraz w  Biuletynie Informacji Publicznej na witrynie internetowej Urzędu Miasta Hajnówka.


§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

             
             Burmistrz
             Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2019-01-02 12:42 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2018-12-17 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk