BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 150/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 150/18 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2018 roku

ZARZĄDZENIE Nr 150/18
Burmistrza Miasta Hajnówka
z dnia 29 listopada 2018 roku
w sprawie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2019 r.


Na podstawie  §  4 ust. 1 uchwały nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3269) zarządzam, co następuje:


§ 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2019 roku.
§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-11-29 12:06 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2018-11-29 12:06 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-11-29 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk