BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 137/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 137/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 r.

ZARZĄDZENIE Nr 137/2023 Wojewody Podlaskiego z dnia 10 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych Sejmiku Województwa Podlaskiego, radnych rad powiatów i rad gmin w województwie podlaskim na kadencję 2024 – 2029


Data wytworzenia: 2023-11-15 12:42 Autor: Emilia Rynkowska Data publikacji: 2023-11-15 12:42 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska