BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE nr 131/2020 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020r.

ZARZĄDZENIE nr 131/2020 Burmistrza miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 131/2020 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok


Na  podstawie  art. 257 pkt 1 ustawy  z dnia  27 sierpnia  2009 r.  o finansach  publicznych  (Dz. U.  z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 1842 oraz poz. 2320) oraz §11 Uchwały Nr XIII/103/19  Rady Miasta Hajnówka z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2020, zarządzam co następuje:


§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.


§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.


§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
1. dochody budżetowe – 101.701.766 zł, tego:
a) bieżące w wysokości 91.356.747 zł,
b) majątkowe w wysokości 10.345.019 zł,
2. wydatki budżetowe – 105.755.593 zł, z tego:
a) bieżące w wysokości 89.371.061 zł,
b) majątkowe w wysokości 16.384.532 zł.


§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
   


Burmistrz Miasta
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2021-01-04 10:51 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2021-01-04 10:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk