BIP UM Hajnówka

Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2020 roku

Zarządzenie Nr 123/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art.33 ust.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 53 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) zarządzam co następuję:

§ 1 Upoważniam Zastępcę Burmistrza Miasta Hajnówka Pana Ireneusza Romana Kiendyś do podpisywania w imieniu Burmistrza  sprawozdań finansowych, budżetowych i w zakresie operacji finansowych sporządzanych w Gminie Miejskiej Hajnówka – podczas nieobecności Burmistrza.

§ 2 Upoważnienie obowiązuję w czasie pełnienia funkcji zastępcy Burmistrza Miasta Hajnówka.

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-12-22 11:15 Autor: Agnieszka Zabrocka Data publikacji: 2020-12-22 11:15 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk