BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 118/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2017 rok

Na podstawie art.257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. Poz.1875, poz.2232) oraz §11 Uchwały Nr XXIV/152/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Hajnówka na rok 2017, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zmian w planie wydatków, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

  1. dochody budżetowe - 80.114.677 zł tego:

    a) bieżące w wysokości 72.723.756 zł,

    b)majątkowe w wysokości 7.390.921 zł

  2. wydatki budżetowe - 81.097.305zł, z tego:

    a) bieżące w wysokości 69.502.522zł

    b) majątkowe w wysokości 11.594.783zł

§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2018-01-04 12:30 Autor: Halina Nowik Data publikacji: 2018-01-04 12:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-02-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska