BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 116/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2020 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2020r.

ZARZĄDZENIE NR 116/2020 BURMISTRZA MIASTA HAJNÓWKA z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w Urzędzie Miasta Hajnówka.


Na podstawie § 2 Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 17/09 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 06 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka zarządzam co następuje:


§ 1 Powołuję Komisję Rekrutacyjną w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko referenta w  Urzędzie Miasta Hajnówka:

  • Jarosław Grygoruk - przewodniczący komisji,
  • Bazyl Wawreszuk - członek komisji,
  • Alicja Siemieniuk - członek komisji.

§ 2 Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.


§ 3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2020-11-30 12:46 Autor: Alicja Siemieniuk Data publikacji: 2020-11-30 12:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-03-01 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk