BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 113/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 113/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 113/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie: powołania komisji przetargowej
 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) i § 8 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz.U. z 2014 r. poz. 1490) Burmistrz Miasta zarządza co następuje:

§ 1

Powołuję komisję przetargową w składzie:

  1. Urszula Kazimiruk - przewodniczący,

  2. Danuta Golonko - członek,

  3. Agnieszka Parfieniuk - członek,

  4. Janusz Woszczenko - członek,

do czynności związanych z przeprowadzeniem II przetargu ustnego ograniczonego Nr 12/2017 na sprzedaż na własność nieruchomości miejskiej niezabudowanej położonej w Hajnówce w rejonie ulicy Lipowej, oznaczonej numerem geodezyjnym 3034/15 o pow. 399 m2

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2017-12-12 15:05 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2017-12-12 15:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-12 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska