BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE NR 111/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 111/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 31 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE NR 111/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 31 grudnia 2014 roku

w sprawie przyznania dotacji celowej z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu

Na podstawie § 5 Uchwały Nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272 poz. 3269) zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyznaję dotacje celowe z budżetu miasta Hajnówka na rozwój sportu podmiotom wymienionym w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Podstawą przekazania dotacji będą zawarte umowy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 


Data wytworzenia: 2015-01-02 13:45 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2015-01-02 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2015-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska