BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 109/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 109/17 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 30 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 109/17

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 30 listopada 2017 roku

w sprawie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2018r.

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3269) zarządzam, co następuje:

§ 1. Ogłaszam nabór wniosków na realizację zadań z zakresu sportu w 2018 roku.

§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak

 

 


Data wytworzenia: 2017-11-30 12:36 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2017-11-30 12:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska