BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 105/17 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/17 Burmistrz Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017r.

ZARZĄDZENIE Nr 105/17
Burmistrz Miasta Hajnówka
z dnia 20 listopada 2017 r.
w   sprawie   powołania   Komisji   Rekrutacyjnej   w   celu   przeprowadzenia   naboru na   stanowisko   Referenta   w   referacie   Gospodarki   Komunalnej,   Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka


Na   podstawie  §  2   Regulaminu   naboru   na   wolne   stanowiska   urzędnicze w Urzędzie Miasta Hajnówka, zarządzam co następuje:
§ 1
Powołuję   Komisję   Rekrutacyjną   w   celu   przeprowadzenia   naboru   na   stanowisko Referenta   w   referacie   Gospodarki   Komunalnej,   Mieszkaniowej   i   Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Hajnówka w składzie:
– Jarosław Grygoruk - przewodniczący komisji,
– Marta Wilson-Trochimczyk - członek komisji,
– Elżbieta Prokopiuk - członek komisji.
§ 2
Komisja działa do czasu zakończenia procedury naboru.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
             Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2018-05-28 08:37 Autor: Teresa Pełka Data publikacji: 2018-05-28 08:37 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-05-28 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska