BIP UM Hajnówka

ZARZĄDZENIE Nr 100/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/14 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 1 grudnia 2014r.

ZARZĄDZENIE Nr 100/14

Burmistrza Miasta Hajnówka

z dnia 1 grudnia 2014 roku

w sprawie naboru wniosków na realizację zadań z zakresu sportu

 

Na podstawie § 4 ust. 1 uchwały nr XII/71/11 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2011 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miejską Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 272, poz. 3269) zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Ogłaszam nabór wniosków o dofinansowanie realizacji zadań z zakresu sportu w 2015 roku.

§ 2. Ogłoszenie o naborze stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Jerzy Sirak


Data wytworzenia: 2014-12-01 15:19 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2014-12-01 15:19 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska