BIP UM Hajnówka

ZAPYTANIE OFERTOWE „Sprzedaż oraz dostawę ciągnika komunalnego wraz z ładowaczem czołowym oraz kosiarką bijakową”

ZAPYTANIE OFERTOWE „Sprzedaż oraz dostawę ciągnika komunalnego wraz z ładowaczem czołowym oraz kosiarką bijakową”

Ofertę należy złożyć do dnia 30.04.2021 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 219 lub przesłać faksem (nr 85 674 37 46), albo drogą elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30.04.2021 r. o godzinie 10.15 w siedzibie Zamawiającego.


Data wytworzenia: 2021-04-20 10:44 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2021-04-20 10:44 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-05-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska