BIP UM Hajnówka

ZAPYTANIE OFERTOWE na "Wykonanie przystanków rowerowych przy ul. 3 Maja, oraz na skwerze im. Plutonowego Bierwiaczonka w Hajnówce”

ZAPYTANIE OFERTOWE na "Wykonanie przystanków rowerowych przy ul. 3 Maja, oraz na skwerze im. Plutonowego Bierwiaczonka w Hajnówce”

ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na "Wykonanie przystanków rowerowych przy ul. 3 Maja, oraz na skwerze im. Plutonowego Bierwiaczonka w Hajnówce".

Ofertę należy złożyć do dnia 03.08.2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 219 lub przesłać faksem (nr 85-674-37-46), albo drogą elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).


Data wytworzenia: 2022-07-27 10:27 Autor: Jan Dunda Data publikacji: 2022-07-27 10:27 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-08-05 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska