BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe na realizację zadania Nr 3 pn.: "Stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza" w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka"

Zapytanie ofertowe na realizację zadania Nr 3 pn.: "Stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza" w ramach projektu pn. "Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka"

Zapytanie ofertowe na realizację zadania Nr 3 pn.: ,,Stacja pomiaru zanieczyszczeń powietrza” w ramach projektu pn. ,,Poprawa efektywności energetycznej i ograniczenie niskiej emisji na terenie miasta Hajnówka” dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach: Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działania 5.4 Strategie niskoemisyjne, Poddziałania 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.


Data wytworzenia: 2019-11-07 13:16 Autor: Dariusz Gorustowicz Data publikacji: 2019-11-07 13:16 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-11-19 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska