BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń pn. „Zarządzanie zmianą w jednostkach samorządu terytorialnego“ dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta Hajnówka

Zapytanie ofertowe na przeprowadzenie szkoleń pn. „Zarządzanie zmianą w jednostkach samorządu terytorialnego“ dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta Hajnówka

R.271.2.2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       Hajnówka, 18.01.2024r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do złożenia oferty na: przeprowadzenie szkoleń pn. „Zarządzanie zmianą w jednostkach samorządu terytorialnego” dla kadry kierowniczej i pracowników Urzędu Miasta Hajnówka. Zamówienie powinno być zrealizowane w następującym trybie:

  • Dzień I: Zarządzanie zmianą w jednostkach samorządu terytorialnego – kadra kierownicza ok. 15 osób,

  • Dzień II: Zarządzanie zmianą w jednostkach samorządu terytorialnego – pracownicy urzędu ok. 30 osób.

Ofertę wraz z załącznikami należy złożyć do dnia 26.01.2024 r. do godz. 15:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.korolczuk@hajnowka.pl.

Osoba do kontaktu:

Emilia Korolczuk, tel. 85 733 88 38, e-mail: e.korolczuk@hajnowka.pl.

 

Zastępca Burmistrza

Ireneusz Roman Kiendyś


Data wytworzenia: 2024-01-18 14:31 Autor: Emilia Korolczuk Data publikacji: 2024-01-18 14:31 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2024-01-31 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk