BIP UM Hajnówka

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

ZAPYTANIE OFERTOWE na „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do składania ofert na wykonanie zadania: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”.

Opis przedmiotu zamówienia:
Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka zgodnie z zakresem oraz formularzem stanowiącym załącznik nr 8 do Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina.
Zamawiający dopuszcza wykonanie diagnozy cyberbezpieczeństwa zdalnie.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera formularz informacji związanych z przeprowadzeniem diagnozy cyberbezpieczeństwa stanowiący załącznik nr 8 Regulaminu Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina załączony do niniejszego zapytania ofertowego.

Ofertę należy złożyć do dnia 29 czerwca 2022 r. do godz. 11,00 :

  • w siedzibie zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, sekretariat – pok, nr 219 w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

OFERTA: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”
lub

  • drogą elektroniczną na adres hajnowka@hajnowka.pl

Oferta wysłana drogą elektroniczną powinna mieć spakowane wszystkie pliki do folderu w formacie .zip oraz tytuł wiadomości: OFERTA: „Przeprowadzenie diagnozy cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” w Urzędzie Miasta Hajnówka w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”– nie otwierać przed 29 czerwca 2022 r. godz. 12.00 .


Data wytworzenia: 2022-06-22 Autor: Ewa Zubrycka Data publikacji: 2022-06-22 14:01 Osoba udostępniająca na stronie: Ewa Zubrycka Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-30 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka