BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe na: “Dostawę, wdrożenie oraz wsparcie po wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)”

Zapytanie ofertowe na: “Dostawę, wdrożenie oraz wsparcie po wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego (ZSI)”

Oferty należy składać w siedzibie ogłaszającego przetarg w zaklejonych kopertach do dnia 14.01.2021r. do godz. 10.00
Zewnętrzną kopertę zaadresować:
Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Parkowa 6, 17 – 200 Hajnówka
oraz opatrzyć napisem:
Oferta na Dostawę, wdrożenie oraz wsparcie po wdrożeniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego, nie otwierać przed dniem 14.01.2021r. do godz. 10.15 

Zakład Gospodarki Mieszkaniowej


Data wytworzenia: 2020-12-29 08:05 Autor: Anna Bortniczuk-Juchimuk Data publikacji: 2020-12-29 08:05 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2021-01-29 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk