BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentu pn.: ”Standardy utrzymania i estetyzacji zieleni miejskiej w Hajnówce” w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentu pn.: ”Standardy utrzymania i estetyzacji zieleni miejskiej w Hajnówce” w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania dokumentu pn.:”Standardy utrzymania i estetyzacji zieleni miejskiej w Hajnówce” w ramach projektu „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja" realizowanego w ramach programu „Rozwój Lokalny” finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 – 2021 (MF EOG) oraz budżetu państwa.

Oferty należy złożyć na załączonym formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 2 wraz z oświadczeniami do dnia 19.12.2022 r. roku do godz. 10:00 za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail m.baran@hajnowka.pl lub za pośrednictwem Bazy Konkurencyjności https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/


Data wytworzenia: 2022-12-09 12:38 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-12-09 12:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-12-20 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka