BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytów dostępności architektonicznej budynków i ich otoczenia, dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla dwunastu (12) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Hajnówka

Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytów dostępności architektonicznej budynków i ich otoczenia, dostępności informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej dla dwunastu (12) jednostek organizacyjnych Urzędu Miasta Hajnówka

Termin składania ofert upływa dnia 14.11.2022 r. o godzinie 10:00


Data wytworzenia: 2022-11-04 12:36 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-11-04 12:36 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-11-21 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk