BIP UM Hajnówka

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi biegłego rewidenta - 2 zadania

Zapytanie ofertowe dotyczące świadczenia usługi biegłego rewidenta - 2 zadania

Ofertę należy złożyć do dnia 04 lipca 2022 r do godz. 15:30 za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.baran@hajnowka.pl lub przesłać ją na konta Zamawiającego znajdujące się w Bazie Konkurencyjności dotyczące dwóch różnych projektów.


Data wytworzenia: 2022-06-24 14:17 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-06-24 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska