BIP UM Hajnówka

ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów siłowni zewnętrznych dla zadania „Strefa rekreacji na Osiedlu Leśna”

ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów siłowni zewnętrznych dla zadania „Strefa rekreacji na Osiedlu Leśna”

Ofertę należy złożyć do dnia 05.07.2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 219 lub przesłać faksem (nr  85-674-37-46), albo drogą elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl)


Data wytworzenia: 2022-06-21 13:46 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2022-06-21 13:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska