BIP UM Hajnówka

ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów małej architektury dla zadania „Miejska strefa relaksu” w Parku Miejskim w Hajnówce”

ZAPYTANIE OFERTOWE „Dostawa, rozładunek oraz montaż elementów małej architektury dla zadania „Miejska strefa relaksu” w Parku Miejskim w Hajnówce”

Ofertę należy złożyć do dnia 05.07.2022 r. do godz. 10.00 w siedzibie Zamawiającego, tj. Urząd Miasta Hajnówka, 17-200 Hajnówka, ul. A. Zina 1, pok. nr 219 lub przesłać faksem (nr  85-674-37-46), albo drogą elektroniczną (e-mail: hajnowka@hajnowka.pl).


Data wytworzenia: 2022-06-21 13:49 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2022-06-21 13:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-21 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska