BIP UM Hajnówka

Zaproszenie do składania ofert „Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych oraz wdrożenia markowych produktów marki – Duchowa Witalność w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”

Zaproszenie do składania ofert „Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych oraz wdrożenia markowych produktów marki – Duchowa Witalność w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja”

„Świadczenie usługi doradztwa eksperckiego w zakresie tworzenia markowych produktów turystycznych oraz wdrożenia markowych produktów marki – Duchowa Witalność w ramach projektu pn. „Hajnówka OdNowa – Zielona Transformacja” realizowanego w ramach Programu „Rozwój lokalny”, finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (MF EOG) oraz budżetu państwa, w zakresie obsługi zamówień publicznych i postępowań prowadzonych na potrzeby w/w projektu, w oparciu o zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą Pzp”) oraz wytyczne dla projektów realizowanych przy udziale środków z UE tj. Wytyczne w zakresie udzielania zamówień w ramach Mechanizmu Finansowanego EOG na lata 2014-2021 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-202”.

Dokumentacja dotycząca postępowania znajduje się w Bazie Konkurencyjności:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/108944

Termin i sposób składania odpowiedzi:

Ofertę należy złożyć do 24 maja 2022 r. /do godz. 15.00/, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: m.baran@hajnowka.pl w formie skanu poprzez formularz ofertowy /załącznik nr 3/.

Osoby do kontaktu:


Data wytworzenia: 2022-05-18 08:43 Autor: Marek Baran Data publikacji: 2022-05-18 08:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-05-27 Osoba modyfikująca: Ewa Zubrycka