BIP UM Hajnówka

ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie usługi: pobór opłaty targowej na terenie miasta Hajnówka

ZAPROSZENIE do składania ofert na wykonanie usługi: pobór opłaty targowej na terenie miasta Hajnówka

Gmina Miejska Hajnówka zaprasza do składania ofert na wykonanie usługi: pobór opłaty targowej na terenie miasta Hajnówka w drodze inkasa przez osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej.

Wymagane dokumenty należy składać do dnia 28.07.2022 r. do godz. 15.30 (decyduje data wpływu do urzędu).

 


Data wytworzenia: 2022-07-18 14:01 Autor: Elżbieta Żornaczuk Data publikacji: 2022-07-18 14:01 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-07-18 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska