BIP UM Hajnówka

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w zakresie wybranych zadań administracji rządowej i zadań zleconych realizowanych przez Miasto Hajnówka

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w zakresie wybranych zadań administracji rządowej i zadań zleconych realizowanych przez Miasto Hajnówka

Wystąpienie pokontrolne - Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. w zakresie wybranych zadań administracji rządowej i zadań zleconych realizowanych przez Miasto Hajnówka


Data wytworzenia: 2014-04-15 15:14 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2014-04-15 15:14 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-04-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska