BIP UM Hajnówka

Rejestr osób objętych kwalifikacją wojskową

Rejestr osób objętych kwalifikacją wojskową

Rejestr prowadzi:

Kancelaria Tajna Urzędu Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

pokój numer 205

telefon: 85-682-29-05

Referent Michał Rusak

 


Udostępnianie:

Gminny rejestr objętych kwalifikacją wojskową prowadzi się w formie:

  1. rejestru,

  2. listy osób obowiązanych do stawienia się do kwalifikacji wojskowej,

 


Podstawa prawna:

  1. art. 53 ust. 2, art. 58 ust. 2 oraz art. 59 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny (Dz.U. z 2022 r. poz. 2305).

  2. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, ze zmianami).

  3. Ustawa z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 902).


Data wytworzenia: 2021-08-18 13:51 Autor: Michał Rusak Data publikacji: 2021-08-18 13:51 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-11-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska