BIP UM Hajnówka

Wykaz podmiotów, którym przyznano pomoc de minimis w 2021 roku w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Wykaz podmiotów, którym przyznano pomoc de minimis w 2021 roku w ramach dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Data wytworzenia: 2022-06-01 12:52 Autor: Sylwia Koczuk Data publikacji: 2022-06-01 12:52 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-06-01 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska