BIP UM Hajnówka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Parkowej 4, A.Krajowej 40

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Parkowej 4, A.Krajowej 40

Hajnówka 24.09.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dziennik Ustaw z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

 

Lp. 1

KW BI2P/00014503/6

Nr geod. 1499/52

Pow. 0,0404 ha pow. lokalu 48,75 m2

Opis nieruchomości lokal mieszkalny przy ul. Parkowej 4

Przeznaczenie w planie Budownictwo mieszkaniowe

Termin zagospodarowania nieruchomości -

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie) 128.400,00 zł + VAT zw.

Wartość udziału w gruncie -

Opłaty w % wartości gruntu z VAT-em-

Termin wnoszenia opłat -

Rodzaj zbycia - bezprzetargowo (najemcy)

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

Burmistrz Miasta

 

Hajnówka 24.09.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp 1

KW BI2P/00010172/8

Nr geod.1516/17

Pow. 0,0589 ha pow. lokalu 31,87 m2

Opis nieruchomości lokal mieszkalny przy ul. A.Krajowej 40

Przeznaczenie w planie Budownictwo mieszkaniowe

Termin zagospodarowania nieruchomości -

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie) 81.700,00 zł + VAT zw.

Wartość udziału w gruncie -

Opłaty w % wartości gruntu z VAT-em-

Termin wnoszenia opłat -

Rodzaj zbycia - bezprzetargowo (najemcy)

 

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

Burmistrz Miasta

 

 

Hajnówka 24.09.2020 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

 

Lp 1

KW BI2P/00010172/8

Nr geod. 1516/17

Pow. 0,0589 ha pow. lokalu 32,03 m2

Opis nieruchomości lokal mieszkalny przy ul. A.Krajowej 40

Przeznaczenie w planie Budownictwo mieszkaniowe

Termin zagospodarowania nieruchomości -

Cena lokalu wraz z udziałem (prawo własności w gruncie) 80.000,00 zł + VAT zw.

Wartość udziału w gruncie -

Opłaty w % wartości gruntu z VAT-em-

Termin wnoszenia opłat -

Rodzaj zbycia - bezprzetargowo (najemcy)

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń przez 21dni w siedzibie Urzędu. Zbycie lokalu nastąpi po upływie 6 tygodni. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami (cyt. na wstępie).

Burmistrz Miasta

 

 


Data wytworzenia: 2020-09-24 12:53 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2020-09-24 12:53 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-09-24 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska