BIP UM Hajnówka

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Lipowej

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży przy ul. Lipowej

Hajnówka dn. 29.10.2019 r.

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta Hajnówka na podstawie art. 35 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2204), podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży:

WYKAZ

Lp.

Oznaczenie nieruchomości

Powierzchnia

(m2)

Opis nieruchomości

Przeznaczenie i sposób

zagospodarowania

Cena nieruchomości

Przeznaczenie do sprzedaży

1

 

Nr geod. 2190/42

KW BI2P/00017950/5

19

ul. Lipowa

MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

2.900,00 zł

+ VAT (23 %)

+ koszty

przetarg

 

1

 

Nr geod. 2190/41

KW BI2P/00017950/5

19

ul. Lipowa

MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

2.900,00 zł

+ VAT (23 %)

+ koszty

przetarg

 

1

 

Nr geod. 2190/40

KW BI2P/00017950/5

19

ul. Lipowa

MW – zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna

2.900,00 zł

+ VAT (23 %)

+ koszty

przetarg

 

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta przez 21 dni. Pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości przysługuje osobom, które spełniają warunki określone w art. 34 cyt. ustawy. Termin składania wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości upływa po 6 tygodniach od dnia wywieszenia wykazu.

Burmistrz Miasta

 


Data wytworzenia: 2019-10-30 11:46 Autor: Agnieszka Masalska Data publikacji: 2019-10-30 11:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2019-10-30 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska