BIP UM Hajnówka

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka

Nazwa

rejestru

WYKAZ

firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych  i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka

 

Rejestr

prowadzi

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

II piętro, pokój Nr 202

telefon: 85 682 2014

Sposób udostępniania

Wpisu dokonuje się na wniosek.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-04-25 09:49 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2019-04-25 09:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-12-08 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska