BIP UM Hajnówka

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka

Nazwa

rejestru

WYKAZ

firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych  i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka

 

Rejestr

prowadzi

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

II piętro, pokój Nr 202

telefon: 85-682-20-14

Sposób udostępniania

Wpisu dokonuje się na wniosek.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych na terenie miasta Hajnówka.

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Telefon

E - mail

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i numer

1.

Przedsiębiorstow Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Hajnówka

17-200

Łowcza 4

85-682-23-57

pukhajnowka@neostrada.pl

2.

MPO Spółka z o.o.

Białystok

15-950

42 Pułku Piechoty 48

85-676-83-00

sekretariat@mpo.bialystok.pl

3.

Przedsiębiorstwo Usługowo- Asenizacyjne “ASTWA” Spółka z o.o.

 

Białystok

15-102

Kombatantów 4

85-65-39-593

astwa@astwa.pl

4.

Usługi Komunalne "BŁYSK" Marianna Marczyk

Łomża

18-400

Przykoszarowa 22a

86-218-25-26

blysk@firmamarczyk.pl

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka.

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Telefon

E-mail

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i numer

1.

Przedsiębiorstow Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Hajnówka

17-200

Łowcza 4

85-682-23-57

pukhajnowka.neostrada.pl

2.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Hajnówka

17-200

Słowackiego 29

85-873-30-32

pwik_hajnowka@poczta.onet.pl

3.

Usługi Transportowe-Krajowe Paweł Danilewski

Hajnówka

17-200

Siewna 24

604-902-322

606-120-944

 

4.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Lini Kolejowych

Białystok

15-397

Kopernika 58

85-651-80-42

iz.bialystok@plk-sa.pl

5.

TOI TOI POLSKA

Warszawa

03-044

Płochocińska 29

22-614-59-78

toitoi@toitoi.pl

6.

WC SERWIS Sp. z o.o. Spółka komandytowa

Zabrze

41-808

Szybowa 2

32 278 45 31

 

7.

mToilet Sp. z o.o.

Warszawa

28.02.226

Toruńska 31

800000800

mtoilet@mtoilet.pl

 


Data wytworzenia: 2019-04-25 09:49 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2019-04-25 09:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2021-06-17 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska