BIP UM Hajnówka

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka

Nazwa

rejestru

WYKAZ

firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych  i nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka

 

Rejestr

prowadzi

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Urząd Miasta Hajnówka

ul. Aleksego Zina 1

17-200 Hajnówka

II piętro, pokój Nr 202

telefon: 85-682-20-14

Sposób udostępniania

Wpisu dokonuje się na wniosek.

 

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081) dane o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie zamieszcza się w publicznie dostępnych wykazach.

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu odpadów komunalnych stałych na terenie miasta Hajnówka

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Telefon

E - mail

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i numer

  1.  

Przedsiębiorstow Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Hajnówka

17-200

Łowcza 4

85-682-23-57

pukhajnowka@neostrada.pl

  1.  

MPO Spółka z o.o.

Białystok

15-950

42 Pułku Piechoty 48

85-676-83-00

sekretariat@mpo.bialystok.pl

  1.  

Przedsiębiorstwo Usługowo- Asenizacyjne “ASTWA” Spółka z o.o.

 

Białystok

15-102

Kombatantów 4

85-65 39 593

astwa@astwa.pl

  1.  

Usługi Komunalne "BŁYSK" Marianna Marczyk

Łomża

18-400

Przykoszarowa 22a

86 218 25 26

blysk@firmamarczyk.pl

Wykaz firm świadczących usługi w zakresie wywozu nieczystości ciekłych na terenie miasta Hajnówka

Lp.

Nazwa jednostki

Adres

Telefon

E-mail

Miejscowość

Kod pocztowy

Ulica i numer

1

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Hajnówka

17-200

ul. Łowcza 4

85-682-23-57

pukhajnowka.neostrada.pl

2

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

Hajnówka

17-200

ul Słowackiego 29

85-873-30-32

pwik_hajnowka@poczta.onet.pl

3

WCTRON Sp.zo.o.

Wrocław

50-406

Wyb. J. Słowackiego 9

800 808 308

kontakt@wctron.pl

4

mtoilet Sp. z o.o.

Warszawa

03-226

ul. Toruńska 31

800000800

mtoilet@mtoilet.pl

5

TOI TOI POLSKA

Warszawa

03-044

ul. Płochocińska 29

22-614-59-78

toitoi@toitoi.pl

6

WC SERWIS

Zabrze

41-808

ul. Szybowa 2

32-278-45-31

biuro@wcserwis.pl

7

Milatrans.pl

Choroszcz

16-070

ul. Serwisowa 1, Łyski

85 651 27 12

biuro@milatrans.pl


Data wytworzenia: 2019-04-25 09:49 Autor: Marta Kościeńczuk Data publikacji: 2019-04-25 09:49 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2023-12-29 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska