BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2018r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 marca 2018r.

UCHWAŁA Nr XXXVIII/275/18

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 27 marca 2018 r.

sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka radnego

Na podstawie art. 18 a ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz.2232, z 2018 r. poz. 130) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z pisemną rezygnacją Radnego Bogusława Szczepana Łabędzkiego z pracy w Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka odwołuje się go ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk

 


Data wytworzenia: 2018-04-04 12:26 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2018-04-04 12:26 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-04-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska