BIP UM Hajnówka

Uchwała Nr XXXV/245/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXXV/245/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXXV/245/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2017 roku
 
w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej


Na   podstawie   art.   18   a,   art.   21   ust. 1 ustawy z dnia 8  marca 1990r. o   samorządzie   gminnym   (Dz.   U.   z 2017   poz.1875,   poz.   2232)  §   2   ust.   1-3 załącznika Nr 3 do   Statutu   Miasta Hajnówka stanowiącego  załącznik do uchwały  Nr  X/47/07 Rady  Miasta Hajnówka  z  dnia  27 września  2007 r.  w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Hajnówka ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 225, poz.  2304, z 2008 r. Nr 108, poz. 1121, z 2009 r. Nr 93, poz. 1005, z 2010 r. Nr 5, poz. 78, z 2011 r. Nr 68, poz 780)  Rada Miasta uchwala, co następuje:
 
§   1.   Powołuje się do składu osobowego komisji rewizyjnej radnego Pana Sławomira Kulik.
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-01-02 14:38 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-01-02 14:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska