BIP UM Hajnówka

Uchwała Nr XXXV/235/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXXV/235/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 27 grudnia 2017r.

Uchwała Nr XXXV/235/17
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 27 grudnia 2017 roku 
w sprawie stwierdzenia wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka  

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875, poz. 2232)  oraz  w oparciu o protokół Komisji Skrutacyjnej Rada Miasta uchwala, co następuje:          
§ 1. Stwierdza się wybór Pani  Marii Szlifarskiej na Wiceprzewodniczącą Rady Miasta Hajnówka.   
§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady
Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2018-01-02 11:43 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2018-01-02 11:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2018-01-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska