BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXIX/308/22 Rady miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/308/22 Rady miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r.

UCHWAŁA Nr XXXIX/308/22 Rady miasta Hajnówka z dnia 26 października 2022 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Miejskiej Hajnówka oraz szczegółowych warunków funkcjonowania tego zespołu

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2022-10-31 13:38 Autor: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Hajnówce Data publikacji: 2022-10-31 13:38 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2022-10-31 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska