BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXIV/231/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/231/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 29 listopada 2017r.

UCHWAŁA Nr XXXIV/231/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 29 listopada 2017 r.

sprawie odwołania ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka radnej Alicji Chaniło

 

Na podstawie art. 18 a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875) Rada Miasta Hajnówka uchwala, co następuje:

§ 1. W związku z wygaśnięciem mandatu radnej Alicji Chaniło wskutek jej śmierci odwołuje się ją ze składu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Hajnówka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-12-04 14:43 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2017-12-04 14:43 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-12-04 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska