BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXXIII/227/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017r.

UCHWAŁA Nr XXXIII/227/17 Rady Miasta Hajnówka z dnia 20 listopada 2017r.

Uchwała Nr XXXIII/227/17

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 20 listopada 2017 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pani Heleny Kuklik z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017 r. poz. 1875) Rada Miasta Hajnówka uchwala co następuje:

§ 1.Przyjmuje się rezygnację Pani Heleny Kuklik z funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Miasta Hajnówka.

§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2017-11-27 14:46 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2017-11-27 14:46 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2017-11-27 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska