BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XXI/155/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2020

UCHWAŁA NR XXI/155/20 Rady Miasta Hajnówka z dnia 28 października 2020

UCHWAŁA NR XXI/155/20 

Rady Miasta Hajnówka 

z dnia 28 października 2020 r. w

sprawie uchwalenia Rocznego Programu współpracy miasta Hajnówka z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok 


Data wytworzenia: 2020-11-02 10:24 Autor: Barbara Dmitruk Data publikacji: 2020-11-02 10:24 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2020-11-03 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska