BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XXI/136/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r.

UCHWAŁA Nr XXI/136/16 Rady Miasta Hajnówka z dnia 26 października 2016r.

UCHWAŁA Nr XXI/136/16

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 26 października 2016 r.

w sprawie przyjęcia rezygnacji Pana Jana Giermanowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka

 

Na podstawie art. 19 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) Rada Miasta uchwala, co następuje:

 

§ 1. Przyjmuje się rezygnację Pana Jana Giermanowicza z funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Hajnówka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2016-11-02 12:41 Autor: Urząd Miasta Hajnówka Data publikacji: 2016-11-02 12:41 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-11-02 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska