BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA NR XII/98/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/98/19 RADY MIASTA HAJNÓWKA z dnia 27 listopada 2019 r.

UCHWAŁA NR XII/98/19
RADY MIASTA HAJNÓWKA
z dnia 27 listopada  2019 r.
w sprawie przyjęcia rezygnacji radnego ze składu  Komisji  Skarg, Wniosków     
i Petycji Rady Miasta Hajnówka.


Na  podstawie  art.  21  ust.  1  ustawy  z   dnia  8  marca   1990  r.  o  samorządzie gminnym ((Dz.U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815) Rada Miasta Hajnówka  uchwala, co następuje:


§ 1. Przyjmuje się rezygnację radnego Artura Tumiel ze składu  Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Hajnówka  złożoną w dniu 06.11. 2019 r.


§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZACA RADY
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2019-12-04 11:23 Autor: Biuro Rady Miasta Hajnówka Data publikacji: 2019-12-04 11:23 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-13 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska