BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr XI/93/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015r.

UCHWAŁA Nr XI/93/15 Rady Miasta Hajnówka z dnia 16 grudnia 2015r.

UCHWAŁA Nr XI/93/15
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonym przez osoby prawne i fizyczne na terenie Miasta Hajnówka oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Data wytworzenia: 2016-01-15 13:18 Autor: Halina Stepaniuk Data publikacji: 2016-01-15 13:18 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2016-01-15 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska