BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr II/5/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr II/5/18 Rady Miasta Hajnówka z dnia 12 grudnia 2018 roku

UCHWAŁA Nr II/5/18
Rady Miasta Hajnówka
z dnia 12 grudnia 2018roku
w   sprawie   wskazania   przedstawiciela   Rady   Miasta   Hajnówka   do   Społecznej   Komisji Mieszkaniowej


 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz.1000, poz.1349, poz.1432)  i § 9 ust. 4 pkt 4) Uchwały Nr X/54/03 Rady Miasta Hajnówka z dnia 10 września 2003 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Hajnówka (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2003 r. Nr 105, poz.1918) Rada Miasta uchwala co następuje:


§ 1. Wskazuje się Panią Natalię Tichoniuk radną na członka Społecznej Komisji Mieszkaniowej.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Walentyna Pietroczuk


Data wytworzenia: 2018-12-21 12:30 Autor: Elżbieta Filipowicz Data publikacji: 2018-12-21 12:30 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Korolczuk Data ostatniej modyfikacji: 2018-12-21 Osoba modyfikująca: Emilia Korolczuk