BIP UM Hajnówka

UCHWAŁA Nr II/5/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/5/14 Rady Miasta Hajnówka z dnia 15 grudnia 2014r.

UCHWAŁA Nr II/5/14

Rady Miasta Hajnówka

z dnia 15 grudnia 2014 roku

w sprawie powołania komisji rewizyjnej

 

Na podstawie art. 18a i art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) Rada Miasta uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się skład osobowy komisji rewizyjnej jak niżej:

1. Alicja Chaniło

2. Jerzy Charytoniuk

3. Adam Czurak

4. Krystyna Kośko

5. Barbara Laszkiewicz

6. Bogusław Szczepan Łabędzki

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Jakub Ostapczuk


Data wytworzenia: 2014-12-23 14:17 Autor: Jarosław Grygoruk Data publikacji: 2014-12-23 14:17 Osoba udostępniająca na stronie: Emilia Rynkowska Data ostatniej modyfikacji: 2014-12-23 Osoba modyfikująca: Emilia Rynkowska